Pazarlama Terimleri

Pazarlama Sözlüğü

Pazarlamada Kullanılan En Sık Terimleri Keşfedin

Pazarlama dünyası, karmaşık ve dinamik bir yapıya sahiptir ve pek çok spesifik terim ve kavram içerir. Bu sözlük, pazarlama profesyonelleri için temel terimlerin anlamlarını ve önemini açıklamak için tasarlanmıştır. İşletme sahipleri, pazarlama öğrencileri ve pazarlama ile ilgilenen herkes için faydalı bir kaynak olmayı hedeflemektedir.

A

A/B testi, bir web sayfasının, uygulamanın, e-postanın veya diğer pazarlama varlıklarının iki veya daha fazla sürümünün hangisinin daha iyi performans gösterdiğini belirlemek için birbirleriyle karşılaştırıldığı bir süreçtir.

>

AIDA modeli, potansiyel müşterilerin satın alma kararlarını verme sürecini dikkat (attention), ilgi (interest), istek (desire) ve eylem (action) olarak dört aşamaya ayıran pazarlama modelidir. İsmini aşamaların baş harflerinden almıştır.

>

B

B2B pazarlama, bir şirketin diğer şirketlere ürün veya hizmetlerini pazarlama sürecini ifade eder. B2B pazarlama genellikle daha uzun süreçler, karmaşık satın alma kararları içerir.

>

Benzersiz Satış Teklifi, bir şirketi, ürünü veya hizmeti rakiplerinden gerçekten farklı ve daha iyi kılan şeyin ne olduğunu tanımlamak için kullanılan bir pazarlama terimidir.

>

C

CRM

CRM yani Müşteri İlişkileri Yönetimi, şirket ve müşteri arasındaki ilişkiyi iyileştirmeyi amaçlayan bir sistemler bütünüdür.

>

D

Dijital pazarlama, markaların internet ve dijital teknolojileri kullanarak ürün ve hizmetlerini tanıttığı, pazarladığı, sattığı ve en önemlisi müşterileriyle iletişim kurduğu bir süreçtir.

>

Dijital pazarlama ajansları, modern pazarlama yöntemlerini SEO, sosyal medya pazarlaması, içerik oluşturma ve dijital strateji gibi çeşitli pazarlama stratejileriyle birleştirerek markanızı diğer rakiplerinizin arasında çevrimiçi ortamda ayırmanıza yardımcı olur.

>

Dijital pazarlama stratejisi, şirket hedeflerinize dijital kanallardan ulaşmanıza yardımcı olan bir eylem planıdır.

>

Dönüşüm Oranı Optimizasyonu (CRO), bir web sitesi veya mobil uygulamadaki dönüşüm oranını artırma çalışmalarıdır.

>

H

Hesap Tabanlı Pazarlama ya da Account Based Marketing (ABM), pazarlama kaynaklarının belirli hesaplara odaklanarak faaliyet göstermesidir.

>

I

Inbound Pazarlama, potansiyel müşterileri ürününüze ve hizmetinize çekmek için izlenen dijital pazarlama stratejisidir.

>

İ

İdeal Müşteri Profili, ürün veya hizmetleriniz için en yüksek değeri sunan ve satın alma olasılığı en yüksek olan hayali müşteriyi tanımlayan bir pazarlama terimidir.

>

K

KPI

KPI, Key Performance Indicator kelimelerinin kısaltmasıdır. Türkçede Anahtar Performans Göstergesi olarak adlandırılır. KPI’lar, bir organizasyonun veya bir kişinin performansını ölçmek, değerlendirmek ve stratejik hedeflere ulaşma sürecinde rehberlik etmek için güçlü bir araçtır.

>

L

Lead generation, potansiyel müşterilerin dikkatini çekmek için uygulanan sürece verilen isimdir.

>

Lead scoring, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemlerinde potansiyel müşterilere, özelliklerine, davranışlarına ve marka etkileşimlerine dayalı olarak sayısal bir puan veya skor verme yöntemidir.

>

M

Müşteri yaşam boyu değeri, en basit haliyle, bir müşterinin bir şirket için yarattığı parasal değer olarak ifade edilebilir.

>

Müşteri Edinme Maliyeti, bir şirketin yeni bir müşteri edinmek için harcadığı toplam maliyeti ifade eder.

>

N

Net Promoter Score ya da NPS, müşterinin bir markaya veya markanın sunduğu ürün veya hizmete olan bağlılığını ölçmek için kullanılan bir endeks, bir puanlama sistemidir.

>

O

Omnichannel pazarlama, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde ve herhangi bir cihazda tüketicilerle bağlantı kurabilmek için bir kuruluşun kanallarını, süreçlerini ve stratejilerini sorunsuz bir şekilde entegre etmek olarak tanımlanır.

>

P

Pazar analizi, bir ürünün, hizmetin veya sektörün, trendlerini, rekabet koşullarını ve tüketici davranışlarını anlamak için yapılan değerlendirme sürecidir.

>

Pazarlama bireysel ya da toplumsal ihtiyaçları karşılamak için tasarlanan ürün ya da hizmetin üretimi, dağıtımı, fiyatlandırması, promosyonu ve geri bildirim sürecini içeren planlamaların tümüdür

>

Genellikle pazarlamanın 4P’si veya pazarlamanın 7P’si olarak adlandırılan Pazarlama Karması, işletmelerin etkili pazarlama stratejileri oluşturmak ve uygulamak için kullandıkları stratejik bir çerçevedir.

>

Performans pazarlama, reklamverenlerin yalnızca belirli bir eylem gerçekleşmesi durumunda ödeme yaptığı dijital pazarlama modelidir.

>

Persona, bir ürünü, hizmeti veya internet sitesini kullanabilecek olan kişilerin araştırılması ve çeşitli ortak özelliklere göre sınıflandırılması olarak ifade edilir.

>

PEST analizi, bir işletmenin veya ürünün dış çevresini analiz etmek için kullanılan bir araçtır.

>

S

SWOT analizi, bir şirketin, projenin veya herhangi durumun güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini belirlemek için kullanılan bir stratejik planlama aracıdır.

>

T

Talep yaratma doğrudan belirli bir hedef kitleye yönelmek yerine genel olarak marka hakkında farkındalık yaratma, markanın konumlandırmasını düzenleme ve bilinirlik sağlama gibi büyük başlıklara odaklanır.

>

U

Urchin Tracking Module yani kısaca UTM, pazarlama kampanyalarının trafiğini ve etkinliğini izlemek için kullanılan bir link çeşididir.

>