A/B Testi: Tahmin Etmeyin, Teste Başlayın

A/B Testi: Tahmin Etmeyin, Teste Başlayın

A/B testi, bir web sayfasının, uygulamanın, e-postanın veya diğer pazarlama varlıklarının iki veya daha fazla sürümünün hangisinin daha iyi performans gösterdiğini belirlemek için birbirleriyle karşılaştırıldığı bir süreçtir. Kuruluşlar, tasarım, içerik veya metin gibi öğeleri sistematik olarak değiştirerek ve sonuçta ortaya çıkan kullanıcı davranışını analiz ederek, hedef kitlesinde en çok neyin yankı uyandırdığına ve arzu edilen sonuçlara neyin yol açtığına dair çok değerli bilgiler edinebilir.

Bir mağazanız olduğunu ve hangi vitrinin daha fazla müşteri çekeceğinden emin olmadığınızı düşünün. A/B testi, her biri biraz farklı özelliklere sahip iki özdeş ekranın kurulmasına benzer. Ekranlardan birinde parlak kırmızı bir banner bulunurken diğerinde sakin mavi bir banner bulunabilir. Daha sonra hangi ekranın daha fazla müşterinin ürünlerinize göz atmasını sağladığını izlersiniz.

Dijital dünyada A/B testi de benzer şekilde çalışır. Bu, belirli hedeflere göre hangisinin daha iyi performans gösterdiğini görmek için bir web sitesi öğesinin başlık, düğme veya sayfa düzeninin tamamı gibi iki farklı sürümünü karşılaştırdığınız kontrollü bir deneydir.

A/B Testinin Temel Bileşenleri

 1. Kontrol Grubu: Kontrol grubu, varyasyonların test edildiği temel sürümdür (A). Karşılaştırma için referans noktası görevi gören mevcut tasarımı veya içeriği temsil eder.

 2. Test Grubu: Test grubu, kontrolden değiştirilen bir veya daha fazla varyasyondan (B, C, vb.) oluşur. Değişiklikler, tasarım öğelerinde, metin yazımında, düzende veya diğer ilgili faktörlerde yapılan değişiklikleri içerebilir.

 3. Hipotez: Hipotez, deneyin beklenen sonucunu tahmin eden bir ifadedir. Hangi değişikliklerin test edildiğini ve bunların neden kullanıcı davranışını veya performans metriklerini etkilemesinin beklendiğini açıklar.

 4. Metrikler: Metrikler, her varyasyonun performansını değerlendirmek için kullanılan niceliksel ölçümlerdir. Yaygın metrikler arasında dönüşüm oranı, tıklama oranı, hemen çıkma oranı, gelir ve etkileşim metrikleri yer alır.

A/B Testi Nasıl Çalışır?

A/B testi karmaşık görünebilir ancak basit, yönetilebilir adımlara bölünebilir.

 1. Net Hedefler Belirlemek: Bir A/B testi yapmadan önce, net amaçları ve hedefleri tanımlamak önemlidir. Hangi spesifik sonucu iyileştirmeyi hedefliyorsunuz? Tıklama oranlarını artırmak, dönüşümleri artırmak veya kullanıcı etkileşimini artırmak olsun, iyi tanımlanmış hedeflere sahip olmak, testin odaklanmış ve amaca yönelik olmasını sağlar.

 2. Anahtar Metrikleri Belirleme: Sonra, her varyasyonun etkinliğini değerlendirmek için kullanılacak temel performans ölçümlerini belirleyin. Bu metrikler doğrudan amaç ve hedeflerinizle uyumlu olmalıdır. Yaygın metrikler arasında dönüşüm oranı, tıklama oranı, hemen çıkma oranı, gelir ve sayfada geçirilen süre veya ziyaret edilen sayfa sayısı gibi etkileşim metrikleri yer alır.

 3. Hedef Kitleyi Anlamak: Hedef kitlenizi anlamak, etkili bir A/B testi yapmak için çok önemlidir. Demografik özellikler, tercihler, davranışlar ve sıkıntılı noktalar gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Varyasyonlarınızı farklı persona segmentlerine göre uyarlamak, daha anlamlı analizler sağlayabilir ve denemelerinizin alaka düzeyini artırabilir.

 4. Hipotezler Oluşturma: Verilerden, araştırmalardan veya sezgilerden elde edilen bilgilere dayanarak hipotezler formüle edin . Bir hipotez, deneyin beklenen sonucunu ve bunun arkasındaki nedenleri açıkça belirtmelidir. Örneğin, “Harekete geçirici mesaj düğmesinin rengini kırmızıdan yeşile değiştirmek, yeşilin güvenlik ve eylemle ilişkilendirilmesi nedeniyle tıklama oranlarını artıracaktır.”

 5. Doğru Araçları ve Platformları Seçmek: Doğru araçları ve platformları seçmek çok önemlidir A/B testlerini etkili bir şekilde yürütmek için. Basit web sitesi eklentilerinden kapsamlı kurumsal çözümlere kadar çok sayıda A/B test aracı mevcuttur. İhtiyaçlarınıza uygun bir araç seçerken kullanım kolaylığı, ölçeklenebilirlik, entegrasyonlar ve raporlama yetenekleri gibi faktörleri göz önünde bulundurun.

 6. Testler Tasarlama: Hedeflerinizi, metriklerinizi, hedef kitlenizi ve hipotezleri belirledikten sonra testlerinizi tasarlamanın zamanı geldi. Web sayfanızın, uygulamanızın veya pazarlama materyallerinizin hangi öğelerini test etmek istediğinizi belirleyin ve buna göre varyasyonlar oluşturun. Test edilecek ortak öğeler arasında başlıklar, resimler, harekete geçirici mesajlar, düzenler ve mesajlar yer alır.

 7. Teknik Hususlar ve Uygulama: A/B testinizin doğru şekilde uygulandığından emin olun. Kullandığınız platforma bağlı olarak bu, izleme kodlarını ayarlamayı, deneme parametrelerini yapılandırmayı ve varyasyonların ziyaretçilere veya kullanıcılara rastgele atanmasını sağlamayı içerebilir.

 8. Etik Hususlar: A/B testlerini etik ve sorumlu bir şekilde yürütmek önemlidir. Kullanıcıların gizliliğine saygı gösterin ve test edilen tüm değişikliklerden haberdar olmalarını sağlayın. Kullanıcı güvenini zedeleyebilecek veya düzenlemeleri ihlal edebilecek aldatıcı uygulamalardan veya manipülatif taktiklerden kaçının.

A/B Test Sonuçlarınızı Nasıl Analiz Edebilirsiniz?

A/B Testi Sonuçlarınızı Nasıl Analiz Edebilirsiniz?

A/B testi sonuçlarını analiz etmek, hangi varyasyonun benimseneceğini veya ayarlamaların gerekli olup olmadığını anlamak açısından çok önemlidir.

1. Temel bilgileri kontrol edin:

 • Verileri bir kez daha kontrol edin: Sonuçlara varmadan önce verilerin doğru olduğundan ve test süresini ve hedef kitleyi yansıttığından emin olun. Analizi etkileyebilecek tutarsızlıkları veya hataları arayın.
 • Hipotezinizi gözden geçirin: Sonuçların beklentilerinize uygun olup olmadığını değerlendirmek için ilk hipotezinizi yeniden gözden geçirin. Gözlemlenen farklılıklar tahminlerinizle uyumlu muydu?

2. Temel metrikleri analiz edin:

 • Artış: Kazanan varyasyon ile kontrol grubu arasında seçilen metrikteki (ör. dönüşüm oranı) yüzde farkını hesaplayın. Bu, performanstaki iyileşmenin veya düşüşün anlaşılmasına yardımcı olur.
 • İstatistiksel anlamlılık: Gözlemlenen farkın önemini belirlemek için A/B test platformunuz tarafından sağlanan istatistiksel araçları veya raporları kullanın. İstatistiksel olarak anlamlı bir sonuç, gözlemlenen farkın şansa bağlı olma ihtimalinin düşük olduğunu gösterir ve bulgulara daha fazla güven verir. Tipik olarak 0,05 veya daha düşük bir p değeri istatistiksel anlamlılığa işaret eder.
 • Güven aralığı: Bu metrik, metrikteki gerçek farkın muhtemel olduğu bir aralık sağlar ve testin hata marjını yansıtır.

3. Başlığın ötesine geçin:

 • Yalnızca “kazanana” odaklanmayın: “Kazanmayanlar” da dahil olmak üzere tüm varyasyonların performansını analiz edin. Bu, kullanıcı davranışı ve tercihlerine ilişkin değerli analizleri ortaya çıkarabilir.
 • Verileri segmentlere ayırın: Her varyasyonun farklı kitle segmentlerinde (ör. demografi, cihaz türleri, trafik kaynakları) nasıl performans gösterdiğine bakın. Bu, gizli kalıpları ortaya çıkarabilir ve gelecekteki optimizasyon stratejilerine bilgi sağlayabilir.
 • Ek metrikleri göz önünde bulundurun: Birincil metriğinize odaklanmak önemli olsa da etkileşim (ör. sayfada geçirilen süre), kullanıcı etkileşimi veya hemen çıkma oranları üzerindeki olumsuz etkiler gibi diğer ilgili veri noktalarını analiz edin.< /li>

4. Sonuçların ardındaki “neden”i anlayın:

 • Nitel analiz: Kullanıcıların belirli varyasyonlarla neden belirli şekillerde etkileşim kurduğunu anlamak için niceliksel verileri niteliksel araştırmalarla (ör. kullanıcı anketleri, ısı haritaları, oturum kayıtları) birleştirin. Bu, gözlemlenen farklılıkların açıklanmasına ve daha fazla iyileştirme sağlanmasına yardımcı olabilir.

5. Uygulanabilir kararlar alın:

 • Kazanan varyasyonu uygulayın: İstatistiksel açıdan önemli bir iyileşme sağlayan ve hiçbir olumsuz etki yaratmayan açık bir kazanan ortaya çıkarsa, bunu web sitenize kalıcı olarak uygulamayı düşünün.
 • Olumsuz sonuçlardan ders çıkarın: Açık bir kazanan belirlenmese bile test değerli bilgiler sağlar. Neyin işe yaramadığını analiz edin ve bu bilgiyi gelecekteki testler için yaklaşımınızı geliştirmek amacıyla kullanın.
 • Gelecekteki testleri planlayın: A/B testi yinelenen bir süreçtir. Daha odaklanmış bir yaklaşımla gelecekteki denemeleri planlamak ve potansiyel olarak farklı öğeleri veya varyasyonları test etmek için mevcut testinizden öğrendiklerinizi kullanın.

A/B Testinde Yapılan Hatalar

A/B Testinde Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

A/B testi, dijital deneyimleri optimize etmek için güçlü bir araç olsa da, teste dikkatli yaklaşmak ve deneylerinizin geçerliliğini ve etkinliğini zayıflatabilecek yaygın hatalardan kaçınmak önemlidir. 

 1. Aynı anda çok fazla şeyi test etmek: Birden fazla değişkeni aynı anda test ettiğinizde, gözlemlenen etkiye gerçekte hangi değişikliğin neden olduğunu izole etmek imkansız hale gelir. Net sonuçlara varmak için her seferinde bir öğeyi test etmeye devam edin.

 2. Açık bir hipotezin olmaması: Tanımlanmış bir hedef ve hipotez olmadan, aslında amaçsızca dolaşıyorsunuz demektir. Bir teste başlamadan önce ne öğrenmeye çalıştığınızı ve başarının neye benzediğini açıkça ifade edin. Hangi spesifik metriği iyileştirmeyi hedefliyorsunuz ve her varyasyon için beklediğiniz sonuçlar nelerdir?

 3. Testi çok kısa veya çok uzun süre çalıştırmak: Testinizi aceleye getirmek hatalı verilere yol açabilir. Özellikle web sitenizin trafik hacmi düşükse, istatistiksel olarak anlamlı bir örneklem büyüklüğü toplamak için teste yeterli zaman verin. Tersine, testi çok uzun süre çalıştırmak verimsiz olabilir ve kullanıcıları gereksiz bir süre boyunca potansiyel olarak etkisiz varyasyonlara maruz bırakabilir. En etkili noktayı hedefleyin: Gereksiz maruz kalmadan istatistiksel olarak anlamlı verileri elde etmeye yeterli bir süre.

 4. Bağlamı ve hedef kitlenizi göz ardı etmek: Web sitenizin ziyaretçileri yekpare bir yapı değildir. Hedef kitlenizin belirli bölümleriyle alakalı A/B testleri yapmayı düşünün. Örneğin, mobil kullanıcıları hedefleyen bir test, masaüstü kullanıcılarını hedefleyen bir testle karşılaştırıldığında farklı varyasyonlara veya hedeflere sahip olabilir. Bağlamın önemli olduğunu unutmayın!

 5. Testlerinizi belgelememek ve onlardan öğrenmemek: A/B testi sürekli bir öğrenme sürecidir. Test kurulumunuzu, sonuçlarınızı ve öğrendiklerinizi belgeleyin. Bu bilgiler ileride başvurmak açısından çok değerli hale gelir ve zaman içinde test stratejinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Sadece bir test yapıp unutmayın; verileri aktif bir şekilde analiz edin ve gelecekteki optimizasyon çalışmalarına bilgi sağlamak için kullanın.

 6. Hislere dayalı kararlar verme: A/B testi tamamen veriye dayalı karar vermeyle ilgilidir. Kararlarınızı kişisel görüşlere veya gerçek iş değerine dönüşmesi gerekmeyen kısa vadeli, gösterişli ölçümlere dayandırmaktan kaçının. Test sonuçlarını objektif bir şekilde analiz etmeye odaklanın ve seçtiğiniz birincil metriklerdeki istatistiksel açıdan anlamlı iyileştirmelere dayanarak kararlar alın.

 7. Teknik sınırlamaları dikkate almamak: A/B testi web sitenizin çeşitli yönlerine uygulanabilse de, seçtiğiniz platformun testinizin karmaşıklığını kaldırabileceğinden emin olun. Örneğin, bazı platformlarda aynı anda test edebileceğiniz varyasyonların sayısı konusunda sınırlamalar olabilir. Testinizi oluşturmadan önce A/B test aracınızın teknik özelliklerine aşina olun.

 8. Etik sonuçları dikkate almamak: Kullanıcı deneyimine ve etik hususlara her zaman öncelik verin. Yanıltıcı, manipülatif veya kullanıcı güvenini olumsuz yönde etkileyebilecek varyasyonları test etmekten kaçının. Amacınızın kullanıcıları istismar etmek değil, web sitenizi geliştirmek olduğunu unutmayın.

A/B Testi Araçları ve Platformları

A/B testi, dijital deneyimleri optimize etmek için güçlü bir yöntemdir ancak doğru araçları ve platformları seçmek, denemelerinizin başarısını önemli ölçüde etkileyebilir. A/B testlerinizi kolaylaştırmak için en iyi çözümlerden bazıları:

 1. Google Optimize: Google Optimize, Google Analytics ile sorunsuz bir şekilde entegre olan popüler bir A/B test aracıdır. Denemeler oluşturmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir arayüzün yanı sıra güçlü hedefleme ve segmentasyon yetenekleri sunar. Google Optimize, görsel düzenleyici, kod düzenleyici ve gelişmiş hedefleme seçenekleri gibi özellikleriyle hem yeni başlayanlar hem de ileri düzey kullanıcılar için uygundur.

 2. Optimizely: Optimizely, A/B testi, çok değişkenli test ve kişiselleştirme yetenekleri sunan kapsamlı bir deneme platformudur. Kodlama gerektirmeden denemeler oluşturmak için görsel bir düzenleyicinin yanı sıra hedef kitle hedefleme, tahmine dayalı analiz ve gerçek zamanlı sonuç takibi gibi gelişmiş özellikler sağlar. Optimizely, işletmeler tarafından yaygın olarak kullanılır ve popüler pazarlama ve analiz araçlarıyla entegrasyonlar sunar.

 3. VWO (Görsel Web Sitesi Optimize Edici): VWO, her büyüklükteki işletmeye hitap eden çok yönlü bir A/B testi ve dönüşüm optimizasyonu platformudur. Kullanıcı davranışına ilişkin daha derin içgörüler sağlamak için gelişmiş hedefleme seçenekleri, ısı haritaları ve oturum kayıtlarının yanı sıra denemeler oluşturmak için sürükle ve bırak özellikli bir görsel düzenleyici sunar. VWO ayrıca popüler CMS platformları ve e-ticaret sistemleriyle entegrasyonlar da sağlıyor.

 4. Adobe Target: Adobe Target, Adobe Experience Cloud paketinin bir parçasıdır ve güçlü A/B testi, kişiselleştirme ve optimizasyon yetenekleri sunar. Hedef kitle segmentlerine, davranışlarına ve diğer kriterlere göre denemeler oluşturmak ve kuralları hedeflemek için görsel bir deneyim oluşturucu sağlar. Adobe Target, Adobe Analytics ve diğer Adobe Experience Cloud çözümleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur.

 5. AB Tasty: AB Tasty, pazarlamacılara ve ürün ekiplerine hitap eden kullanıcı dostu bir A/B testi ve kişiselleştirme platformudur. Hedef kitle segmentasyonu, kampanya izleme ve gerçek zamanlı raporlama özelliklerinin yanı sıra denemeler oluşturmak için görsel bir düzenleyici sunar. AB Tasty ayrıca optimizasyon için yapay zeka destekli öneriler sunar ve çok çeşitli üçüncü taraf araç ve platformlarla entegre olur.

 6. Split.io: Split.io, özelliklerin sürekli olarak sunulmasını ve kontrollü olarak kullanıma sunulmasını sağlayan, kurumsal düzeyde bir özellik işaretleme ve deneme platformudur. Gelişmiş hedefleme ve analiz özelliklerinin yanı sıra A/B testi, özellik geçişleri ve özellik kullanıma sunma yetenekleri sunar. Split.io, mühendislik ekipleri için tasarlanmıştır ve web, mobil ve arka uç uygulamalarında özellik denemelerini destekler.

 7. Crazy Egg: Crazy Egg, kullanıcıların web sitenizle nasıl etkileşim kurduğuna ilişkin görsel bilgiler sağlayarak A/B testini tamamlayan bir ısı haritası ve kullanıcı davranışı analiz aracıdır. Optimizasyon alanlarını belirlemek ve A/B testi hipotezlerini doğrulamak için ısı haritaları, kaydırma haritaları ve kullanıcı kayıtları sunar. Crazy Egg, kapsamlı bir optimizasyon stratejisi için popüler A/B test platformları ve analiz araçlarıyla entegre olur.

 8. SplitMetrics: SplitMetrics, uygulama mağazası listelerini ve uygulama içi deneyimleri optimize etmeye odaklanan mobil uygulama pazarlamacılarına yönelik özel bir A/B test platformudur. Uygulama mağazası dönüşüm oranlarını ve kullanıcı kazanımını iyileştirmek amacıyla uygulama simgeleri, ekran görüntüleri, açıklamalar ve diğer öğeler için A/B testi sunar. SplitMetrics, kullanıcı davranışına ilişkin analizler sağlar ve Firebase veAdjust gibi uygulama analizi platformlarıyla entegre olur.

 9. Kameleoon: Kameleoon, A/B testi, çok değişkenli test ve tahmine dayalı hedefleme yetenekleri sunan, yapay zeka odaklı bir kişiselleştirme ve deneme platformudur. Deneyleri otomatik olarak optimize etmek ve kişiselleştirilmiş deneyimleri gerçek zamanlı olarak sunmak için makine öğrenimi algoritmalarından yararlanır. Kameleoon, optimizasyon çabalarını ölçeklendirmek ve gelir artışını artırmak isteyen kurumsal düzeydeki işletmeler için uygundur.

 10. Convert.com: Convert.com, çeşitli deneme ve optimizasyon özellikleri sunan bir A/B testi ve kişiselleştirme platformudur. Gelişmiş hedefleme seçenekleri, hedef izleme ve istatistiksel analiz araçlarının yanı sıra denemeler oluşturmak için görsel bir düzenleyici sağlar. Convert.com, dönüşüm oranlarını ve kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek isteyen pazarlamacılar, ürün yöneticileri ve optimizasyon uzmanları için uygundur.

Doğru A/B test aracını seçmek özel gereksinimlerinize, bütçenize ve uzmanlık düzeyinize bağlıdır. Kuruluşunuzun ihtiyaçlarına en uygun olanı bulmak için her çözümü kullanım kolaylığı, özellikler, entegrasyonlar, fiyatlandırma ve destek gibi faktörlere göre değerlendirin. Doğru araçlar ve platformlar kullanıldığında A/B testi çalışmalarınızı kolaylaştırabilir ve içgörülerin kilidini açabilirsiniz

A/B testi, hangisinin daha iyi performans gösterdiğini belirlemek için bir web sayfasının, uygulamanın, e-postanın veya diğer pazarlama varlıklarının iki veya daha fazla sürümünü karşılaştırmak için kullanılan bir yöntemdir. Kullanıcılara farklı varyasyonların aynı anda sunulmasını ve en etkili versiyonun belirlenmesi için davranışlarının analiz edilmesini içerir.

A/B testi, dönüşüm oranlarını optimize etmek, kullanıcı katılımını artırmak, geliri artırmak ve veriye dayalı içgörülere dayalı tasarım veya içerik değişikliklerini doğrulamak gibi çeşitli avantajlar sunar. İşletmelerin bilinçli kararlar almasına ve dijital deneyimlerini sürekli olarak geliştirmelerine yardımcı olur.

Başlıklar, resimler, düğmeler, grafikler, formlar, fiyatlandırma, metinler ve daha fazlası dahil olmak üzere dijital varlıklarınızın hemen hemen her öğesini A/B testine tabi tutabilirsiniz. Önemli olan, hedeflerinizle alakalı ve kullanıcı davranışı veya performans ölçümleri üzerinde önemli etkisi olan öğeleri test etmeye odaklanmaktır.

A/B testi, dijital deneyimlerini optimize etmek ve daha iyi sonuçlar elde etmek isteyen her işletme veya kuruluş için faydalıdır. Test etmek istediğiniz belirli hedefleriniz veya hipotezleriniz varsa ya da web sitenizde, uygulamanızda veya pazarlama materyallerinizde değişiklik yapmayı düşünüyorsanız A/B testi bu değişiklikleri doğrulamanıza ve en etkili yaklaşımı belirlemenize yardımcı olabilir.

A/B testinde kaçınılması gereken yaygın hatalar arasında çok fazla değişkenin aynı anda test edilmesi, yetersiz örneklem büyüklüğü kullanılması, istatistiksel anlamlılığın göz ardı edilmesi, testleri zamanından önce durdurma, segmentasyonu gözden kaçırma, nitel verileri ihmal etme, sonuçları belgelememe veya paylaşmama ve yineleme ve öğrenme başarısızlığı yer alır. geçmiş deneyler.

İlgili Diğer İçerikler
Yazıyı Beğendiniz mi? Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.