3 Horizons Model

3 Horizons Model

Şirketler olgunlaştıkça inovasyon arayışları sekteye uğradığı için zamanla büyüme oranları düşer. Tutarlı bir büyüme seviyesine ulaşmak isteyen şirketler, gelecekte olmak istedikleri yeri göz önünde bulundurarak mevcut plan ve stratejilerini uyarlamak zorundadır.

Büyüme ekseninin en önemli öğretilerinden biri olan 3 Horizons Model; şirketlerin mevcut yapı ve performanslarını göz ardı etmeden büyüme stratejileri için potansiyel fırsatları değerlendirebilecekleri bir yapı sunar. İlk olarak 2000 yılında Baghai, Coley ve White tarafından “Alchemy of Growth”ta sözü geçen 3 Horizons Model, yeni bir inovasyon stratejisinin temelini oluşturur.

3 Horizons Model’inde farklı yönelimlere uyum sağlayabilecek 3 vurgulu bir inovasyon ve büyüme stratejisi önerilir. Her vurgu farklı bir odaklanma, farklı bir yönetim ve farklı bir hedefleme gerektirir:

3 Horizons Modeli

Temelde, tükenen inovasyon gelişimini tekrar hareketlendirip şirketlerin büyüme hedeflerini desteklemeye yönelik olan 3 Horizons Model, aynı zamanda modeli uygulayan şirketlerin eksiklerini görüp doğru alanlara yatırım yapmasını sağlar. 3 Horizons Model’de yer alan vurguların doğru zamanda ve doğru etkiyle uygulanması şirketlere; kuruluştan itibaren gerileyen ve hatta durma noktasına gelen büyüme programlarını geliştirme fırsatı sunar.

3 ayrı vurguya sahip olan ve vurguların her biri ayrı aşamaları oluşturan 3 Horizons Model, bütün vurguların aynı anda ayrı planlar dahilinde hayata geçirilmesini önerir. Yani vurgular sırayla değil eş zamanlı olarak değerlendirilip planlanır. Aynı anda çalışan bu üç vurgunun temel hedefi büyümeyi ve yenilenmeyi sürekli kılmaktır. Şirketlerin mevcut varlıklarını üst düzeye çıkarırken geleceğe yönelik stratejik ihtiyaçlar için de bir temel oluşturur. Modeli uygulayacak şirketlerin öncelikle güncel varlıklarını ve onları etkileyen faktörleri net olarak bilmesi gerekir. Riskler hesaplanırken kazanımların yanı sıra kaybedilecek varlıkların şirketin durumunu ne ölçüde etkileyeceği önemli bir unsur olarak planlamada yerini almalıdır.

3 Horizons Model Vurguları

Horizon 1

Bir şirketin mevcut iş modeline ve kısa vadede temel yeteneklerine sürekli yenilik getirmesini sağlayarak başlangıçta var olan inovasyon hızını yakalamayı amaçlar. Bu aşamada odak noktası şirketin değerini yükseltmek için performansın iyileştirilmesidir.

Büyük atılımlar ya da yeni yollar aranmadan mevcut kaynakların ve stratejilerin verimliliğini artırmaya yönelik planlamalar içeren bu aşama, şirketler için standart bir gözden geçirme aşaması sayılabilir. Bu aşamada var olan süreçler, prosedürler, teşvikler, müşteriler, rakipler, fiyatlar gibi değişkenler takip edilerek yeniden düzenlenir. Şirket yeni kurulmuş gibi mevcut olan programlar şirketin güncel haline uyarlanarak verimlilik yükseltilir. Horizon 1, bariz bir yenilik hareketi içermez ancak şirket için yepyeni bir harita oluşturmanın alt yapısını sunar.

3 Horizons Modeli - Horizon 1
Şirketin sahip olduğu ana faaliyet alanıyla ve mevcut kar gücüyle performansı arttırmaya yönelik çalışmaların yapıldığı bu aşamada elde edilen gelire katkısı bulunacak geliştirmeler yapılır. Maliyet azaltılarak odaklanma verimlilik programına yönelir ve eldeki imkanlarla en yüksek iyileştirmeler yapılır.

Horizon 2

Bir şirketin faaliyet alanını ve konumunu genişletmeye yönelik programlamaları içeren bu aşamada, şirket iş modelini sabit tutarak inovasyon çerçevesini yeniden şekillendirir. Yeni fırsatlar yakalamak ve daha gelişmiş bir etkileşim ağı yaratmak adına müşteri portföyünde yapılan yenilikler, kullanılan teknolojiyi sunmada yapılan değişiklikler ya da ürünün arz kanallarında yapılan geliştirmeler Horizon 2 aşamasının hedeflediği sonuca uygun süreçlerdir. Burada odak noktası, var olan iş modelinin genel çerçevesini genişleterek yeni müşteriler, pazarlar ya da geliştirmeler elde etmektir. Gelecekte önemli miktarda kar getirecek seçenekler değerlendirilerek en uygun fırsatlar hayata geçirilir.

Horizon 2 aşamasında gerçekten yatırım gerektiren fırsatlar değerlendirilir. Bu fırsatların gelecekte önemli miktarda kar getirmesi belirleyici etkendir. Yani risk almadan, garantili alanda kalarak yapılan işin etkisi artırılır.

3 Horizons Modeli - Horizon 2

Bu aşamadaki faaliyetler kanıtlanmış iş modelinin bir uzantısı niteliğindedir. Hali hazırda başarılı olan sürecin genişletilmesi ve daha yüksek getiriye ulaşması hedeflenir. Bu nedenle para ve zaman açısından yatırım yapmayı gerektirse de gelir potansiyeli yüksek olan bir süreç sayılır. Şirketin işini yeni bir coğrafi alana taşıması ya da yeni ürün grupları oluşturması gibi girişimler bu sürece örnek teşkil edebilir.

Horizon 3

Diğer aşamalardan farklı olarak mevcut iş modeliyle değil tamamen yeni ve gelişime açık bir model yaratarak odak noktalarının ve hedeflemelerin yeniden planlandığı bir aşamadır. Yeni fırsatlar ve yeni işlerle var olan biçimin dışında bütün iş planının değiştirilmesi üzerine inovasyon sürecinin baştan başlaması ön görülür.

Bu aşama, güncel olarak şu anda iş sürecinde bulunmayan unsurlarla genişleme stratejisi yapılmasını sağlar. Önceden yatırım yapılması gereken pilot projeler veya araştırma projeleri bu sürecin içinde yer alır.
Mevcut pazarda bulunmayan yeni fikirlerin, yeni ürünlerin ya da hizmetlerin piyasaya sürülmesiyle elde edilecek başarıyı hedefleyen Horizon 3 aşamasında, atılan yeni adımlar riskli ve zorlu bir süreç barındırır.

3 Horizons Modeli - Horizon 3

Şirketin elinde var olan ancak hiç işleme koyulmamış fikirlerin hayata geçirilmesi çoğu zaman ütopik bir düşünce gibi gelse de geleceğe yönelik parlak fikirlerin zamanları dolduğunda piyasalara yön verecek kadar büyük başarılar elde ettiği bir gerçektir. Bu aşamada şirketteki mevcut iş düzeninden ve ürün seçeneklerinden sıyrılarak hiç düşünülmemiş ya da hiç çalışılmamış yeni bir kanal oluşturulması önerilir. Yeni fikir oluşturulurken şirketin var olan çerçevesi tamamen kaldırılarak herhangi bir sınırlayıcı kullanılmamalıdır. Fikirler oluştuktan sonra piyasanın bugünkü hali değil gelecekte olması muhtemel hali göz önünde bulundurularak bir eleme sistemi geliştirilmesi ve yeni iş kanalı belirlenmelidir.

3 Horizons Model Kullanım Amaçları

Şirketler inovasyon hedeflerini önceliklendirirken 3 Horizons Model gibi yol gösterici ve belirleyici önermeleri takip ederek piyasanın değişim hızına ayak uydurabilirler.

3 Horizons Model temel olarak düzenli ilerlemenin ölçülmesi, piyasa değişkenlerinin değerlendirilmesi, kurumsal iletişim ve fırsatların değerlendirilmesi temellerine dayanır. Bütün vurguların yönelttiği aşamalar bütün olarak incelenmeli ve kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Piyasaların geleceği sürekli olarak değişime uğrayacak ve birçok şirket her değişim atağında belirsizlik kümesinde takılıp kalacaktır. Bu nedenle farkındalığı ve sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli modellerin ve unsurların bugünden belirlenmesi gereklidir.

İlgili Diğer İçerikler
Yazıyı Beğendiniz mi? Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.