Pain Point Pazarlama

Pain Point Pazarlama

Pain point pazarlama, hedef kitlenizin karşılaştığı belirli zorlukları ve sorunlu noktalarını anlamak ve ele almak etrafında dönen müşteri merkezli bir yaklaşımdır. Genel ürün tanıtımının ötesine geçerek, en acil sorunlarına özel çözümler sunmak için potansiyel müşterilerinizle empati kurmaya odaklanır.

B2B pazarlamanın hızlı dünyasında, hedef kitlenizde yankı uyandırma becerisi başarı için çok önemlidir. Geleneksel pazarlama yöntemlerinin daha az etkili hale gelmesiyle birlikte, B2B şirketler potansiyel alıcılarla bağlantı kurmak için yenilikçi stratejilere yöneliyor. Son yıllarda daha da popüler hale gelen bu yaklaşımlardan biri, potansiyel müşterilerin belirli sorunlarını anlamaya ve ele almaya odaklanan müşteri merkezli bir strateji olan pain point pazarlamadır. Türkçeye acı noktası pazarlaması olarak da çevrilebilir. Bu yazıda, pain point pazarlama kavramını daha derinlemesine inceleyecek ve B2B pazarlama alanında düşünerek şirketinizin daha anlamlı etkileşim, dönüşüm ve uzun vadeli müşteri sadakati sağlamak için bundan nasıl yararlanabileceğini keşfedeceğiz.

B2B pazarlama planı yaparken süreçlerinize pain point pazarlamayı eklemek ve bütün yapıyı bu yaklaşımla tekrar gözden geçirmek sizi bir adım öteye taşıyabilir.

Pain Pointleri Belirlemek

Pain point pazarlamanın temelinde kapsamlı araştırma ve analiz yer alır. B2B şirketler hedef kitlelerini içten dışa anlamak için yatırım yapmalıdır. Bu, pazarlarını sektörlere, rollere, şirket büyüklüklerine ve diğer ilgili faktörlere göre segmentlere ayırmayı da içerir. Anketler, satış görüşmeleri ve veri analizleri, potansiyel alıcıların karşılaştığı zorluklar ve sorunlu noktaları anlamak müşterileriniz hakkında değerli içgörüler elde etmenizde önemli bir rol oynar.

Müşterilerinizin yaşadığı zorlukları ve çözüm noktalarının doğru bir şekilde tespit edilmesi için aşağıdaki adımları göz süreçlerinize dahil edebilirsiniz:

 1. Anketler ve Görüşmeler: Mevcut ve potansiyel müşterilerinizle anketler ve görüşmeler yapmak değerli geri bildirimler sağlar. Özellikle satış ekibinden gelecek dönüşler müşterileriniz hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olmanızı sağlar. Hem pazarlama departmanı olarak bizler hem de satış ekibi müşterilerinize sorunlu noktalarını kendi sözcükleriyle ifade etmeye teşvik etmek için açık uçlu sorular sorabilir. Örneğin aşağıdaki soruları direkt olarak müşterilerinize sorabilirsiniz;
  1. İşinizde karşılaştığınız en büyük zorluklar nelerdir?
  2. Mevcut kullandığınız ürün ve hizmetle ilgili en büyük hayal kırıklıklarınız neler?
  3. Ürünümüz veya hizmetimizle ilgili nelerin geliştirilmesini istersiniz?
 2. Veri Analizi: Tekrarlanan pain pointleri belirlemek için müşteri destek taleplerinden, web sitesi davranışlarından (Isı haritalar, tıklama haritaları gibi teknolojileri kullanabilirsiniz.) ve sosyal medya etkileşimlerinden elde edilen verileri süreçlerinize dahil edebilirsiniz.
 3. Rakip Analizi: Rakiplerinizin müşterilerinin pain pointlerini nasıl ele aldıklarını analiz edebilir ve B2B şirketinizin rakiplerinizden üstün olabileceği boşlukları belirleyebilirsiniz.

Pain Point Örnekleri

Temel anlamda var olan ya da potansiyel müşterilerinizin yaşadığı sorunlu noktaları sade ve basit sorunlar olarak düşünebilirsiniz. Ama tabii ki her sorun gibi, bu sorunlar ne kadar basit olsa da farklı şekilde ifade edilebiliyor.

Sizin için diğer bir fırsat ise tüm potansiyel müşterileriniz yaşadıkları sorunlu noktaların farkında olmayabilirler. Bu da potansiyel müşterilerinizin bir sorunları olduğunu fark etmelerine yardımcı olarak talep yaratmanızı kolaylaştırır ve onları ürün veya hizmetinizin bu sorunu çözmeye yardımcı olduğunu anlatmanızı sağlar.

Sorunlu noktalar genellikle dört ana kategoride toparlamamız mümkün;

 1. Finansal: Potansiyel müşterileriniz mevcut sağlayıcılarına/çözümlerine/ürünlerine çok fazla para harcıyor ve harcamalarını azaltmak istiyor olabilir.
 2. Üretkenlik: Potansiyel müşterileriniz mevcut sağlayıcılarını/çözümlerini/ürünlerini kullanarak çok fazla zaman harcıyor veya zamanlarını daha verimli kullanmak istiyor olabilir.
 3. Süreç Sıkıntıları: Potansiyel müşterileriniz iç süreçlerini iyileştirmek ve verimliliği artırmak istiyor olabilir.
 4. Destek: Potansiyel müşterileriniz mevcut çözümleri/ürünleri kullanmaya devam etmek için şu andaki iş ortağından yeterli desteği görmüyor olabilir.

Müşterilerin sorunlarını bu kategorilerde incelemek, şirketinizi veya ürününüzü potansiyel müşterilerinizin sorunlarına nasıl bir çözüm olarak konumlandıracağınızı ve onları mutlu etmek için nelerin gerekli olduğunu düşünmeye başlamanızı sağlar. Örneğin, potansiyel müşterilerinizin sorunlarının başında finansal konular geliyorsa, ürününüzün özelliklerini daha düşük bir aylık abonelik planı olduğunu vurgulayabilir veya memnun müşterilerinizin müşteri olduktan sonra yaşadıkları artan yatırım getirisini vurgulayabilirsiniz.

Bu kategorizasyon iyi bir başlangıç olsa da genellikle sorunlar sadece daha uygun maliyetli bir ürün veya hizmet sunarak çözülmez. Potansiyel müşterinizin sorunları çok daha katmanlı, karmaşık ve yukarıdaki kategorilerin birkaçında aynı anda yer alabilir. Bu nedenle müşterilerinizin sorunlarını bütünsel olarak ele almalı ve şirketinizi yalnızca tek bir sorunlu noktaya çözüm olarak değil, birden fazla soruna ve kategoriye yardımcı olabilecek güvenilir bir iş ortağı olarak konumlamalısınız.

Pain Point Pazarlamayı Aktif Etmek

Sorun noktalarını belirledikten sonraki adım, pazarlama çabalarınızı bu belirli zorlukları ele alacak şekilde uyarlamaktır.

Pain point pazarlamayı aktif etmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

 1. Özelleştirilmiş İçerik: Hedef kitlenizin sorunlu noktalarına doğrudan hitap eden içerikler oluşturun. Yaşadıkları zorluklara yönelik eyleme geçirilebilir içgörüler ve çözümler sunan blog yazıları, teknik incelemeler, vaka çalışmaları ve videolar geliştirin. Ayrıca webinarlar en az oluşturduğunuz bu içerikler kadar değerli.
 2. Kişiselleştirilmiş Mesajlaşma: E-postalarda, reklamlarda ve diğer iletişim kanallarındaki mesajlarınızı farklı müşteri segmentlerinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlayabilirsiniz. Daha önce oluşturduğunuz persona yapısı doğru bir segmentasyon yapmanızı sağlayacaktır.
 3. Benzersiz Satış Teklifini (USP) Vurgulama: Ürünlerinizin veya hizmetlerinizin rakiplerinize kıyasla sorunlu noktaları hafifletmede nasıl öne çıktığını açıkça belirtin. İki ürün veya hizmet arasında kalmış potansiyel müşterileriniz için bu farklar karar vermede önemli bir rol oynar.
 4. Düşünce Liderliği: Uzmanlığınızı paylaşarak ve sorunlu noktaları ele alan değerli içerikler sağlayarak B2B şirketinizi sektörün düşünce lideri haline getirin. Eğer şirketiniz içinden C-Level bir yönetici bu rolü üstlenirse potansiyel müşterilerinizin üst düzey yöneticiler ve sektör liderleri sizinle çalışmaya çok daha kısa bir sürede karar verebilir.

Pain Point Pazarlamada Kullanabileceğiniz İçerik Türleri

Pain point pazarlama stratejinizin başarısı, hedefe yönelik, değer odaklı içerik oluşturulmasına bağlıdır.

 1. Kişiselleştirilmiş Blog Yazıları: Hedef kitlenizin karşılaştığı belirli sorunlara odaklanan ve eyleme geçirilebilir çözümler sunan blog yazıları yazın.
 2. Bilgilendirici Whitepaperlar: Müşteri zorluklarının üstesinden gelmek için değerli bilgiler ve stratejiler sağlayan derinlemesine teknik incelemeler oluşturun.
 3. Müşteri Hikayeleri: Çözümlerinizin önceki müşteriler için sorunlu noktaları nasıl ele aldığına dair başarı hikayelerini promosyon içeriğinize ekleyin.
 4. Etkileyici Videolar: Ürünlerinizin veya hizmetlerinizin müşterilerin sorunlarını nasıl hafiflettiğini görsel olarak açıklayan ilgi çekici videolar veya küçük animasyonlar hazırlayın.

B2B Şirketler İçin Pain Point Pazarlamanın Faydaları

Pain point pazarlama, moda bir sözcükten daha fazlasıdır; B2B pazarlamada bir yaklaşımo temsil eder. Şirketler bu yaklaşımı benimseyerek müşterilerinin ihtiyaçlarını anlama ve gerçek değer sağlama konusunda kararlılık sergileyebilir.

 1. Artan Etkileşim: B2B şirketler, sorunlu noktaları doğrudan ele alarak potansiyel müşterilerinin dikkatini çekebilir, bu da pazarlama materyalleriyle etkileşimin artmasına ve daha yüksek tıklama oranlarına yol açar. Fakat en önemlisi satış süreçleri kısalır ve inbound pazarlama çok daha verimli sonuçlar verir.
 2. Daha Kaliteli Lead Generation: Sorunlu noktaların anlaşılması, daha hedefli lead generation kampanyaları kurgulamanızı sağlayarak çözümlerinizle gerçek anlamda ilgilenen daha yüksek kaliteli leadler elde etmenizi sağlar.
 3. Kısalmış Satış Döngüleri: B2B şirketiniz için belirli sorunlu noktaları çözmeye odaklanarak satış sürecini hızlandırabilir ve potansiyel müşterileri gerçek müşterilere dönüştürmek için gereken süreyi kısaltabilirsiniz.
 4. Müşteri Memnuniyeti: Sorunlu noktaların ele alınması, müşterilerin desteklendiklerini ve anlaşıldıklarını hissetmelerini sağlayarak daha yüksek memnuniyet seviyelerine ulaşmalarına ve müşteri bağlılığının artmasına yol açar.
 5. Rekabet Avantajı: Son olarak ise rekabet avantajı. Pain point pazarlama, müşterilerinizin sorunlarını anlama ve çözme konusundaki kararlılığınızı göstererek B2B şirketinizi rakiplerinden ayırır.

B2B Pazarlama Stratejinize Pain Point Pazarlamayı Dahil Etmek

Sorunlu noktalar aynı zamanda markanızı sektörünüzde çözümler sunacak şekilde konumlandırmanıza yardımcı olacak kaldıraç noktalarıdır. Pain point pazarlamayı var olan B2B pazarlama stratejinize dahil etmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

 1. Duygulara Odaklanın: İnsanlar genellikle duygularına dayanarak kararlar verir. Daha sonra ise duygularını desteklemek veya haklı çıkarmak için gerçekleri veya mantığı kullanırlar. Bu duygusal bileşeni bulabilir ve insanların sorun yşamasına neden olan duyguları keşfedebilirseniz, bu durumu şirketinizin avantajına kullanabilirsiniz. Hedef kitlenizi hayal kırıklığına uğratan, strese sokan veya endişelendiren sorunlu noktalar nelerdir? sorusunu cevaplayarak hedef kitlenizin duygularını anlayabilir ve onlarla daha iyi bağlantı kurarak doğru çözümler sunan pazarlama kampanyaları oluşturabiliriz.
 2. İçerik Oluşturun: İçerik pazarlamanız için strateji oluştururken üretilecek içerikleri potansiyel ya da var olan müşterilerinizin sorun yaşadığı konular etrafında tasarlamak faydalı olacaktır;
  1. Sorunlu noktalardan çıkarttığınız anahtar kelimeleri tanımlayın,
  2. En iyi sıralama şansına sahip olduğunuz anahtar kelimeleri bulmak için arama hacmi ve rekabet analizi yapın. Google Ads anahtar kelime planlıyıcısı veya SEO araçları bu süreçte size yardımcı olabilir.
  3. Jenerik kelimelerle birlikte uzun kuyruklu anahtar kelimeleri (Longtail Keywords) de hedeflemek hem rekabetin düşük alanlarda var olmanız hem de direkt olarak karar vericiye ulaşmanızda size yardımcı olur.
 3. Mevcut İçeriği Optimize Edin: Mevcut içeriklerinizi gözden geçirin ve potansiyel müşterilerinizin sorunlu noktalarını anladığınızı onlara anlatın. Şirketinizin hizmetlerinden bahseden bir blog yazısı değerli bir makaleden çok bir reklam gibi kokar. Konuyu yazma şeklinizi, müşterinin sorunlu bir noktasına odaklanacak ve çözüm sunacak şekilde yeniden düzenleyin
 4. Google Arama Reklamlarına Pain Point Pazarlamayı Dahil Edin: Google arama ağında çıkan reklamlarda da sorunlu noktaları kullanmak mümkün. Reklam başlıklarını ve seçtiğiniz açıklama metnini sorunun ne olduğunu ve ürün veya hizmetinizin bunu nasıl çözdüğünü ele alan bir bakış açısıyla hazırlayın.
  Örneğin, potansiyel müşterilerinizin sorunlarından biri diğer çözümlerin çok pahalı olmasıysa, bunu çözebileceğinizi göstermek için neler yapabileceğinize odaklanın. Şirketiniz ücretsiz deneme sunuyorsa bunu reklam başlığına ekleyin. Sorunlu noktalara ve hedef kitlenizi etkileyebilecek diğer sorunlara hitap eden sıfatlar kullanın. “Kolay”, “Güvenilir” ve “Hızlı” gibi sözcükler sorunlu noktalara çözüm arayan kişilerin dikkatini çekecektir. Bu kelime listesine https://rankmath.com/blog/power-words/ bağlantısından ulaşabilirsiniz.
 5. Organik Sosyal Medya İçeriklerinizi Düzenleyin: Potansiyel müşterilerinizin çözümünüzü göstererek nasıl  sorunlu noktalarını çözebileceğinizi gösterin. Arama ağı reklamlarındaki gibi sıfatlar kullanmayı ihmal etmeyin. Duygusal bir yaklaşım kullanmak ve potansiyel müşterilerinizin gitmek istediği yeri onlara göstermek daha fazla tıklama ve dönüşüm sağlar.
 6. Ürün ve Hizmet Sayfalarınızı Optimize Edin: Ürün ve hizmet sayfaları potansiyel müşterilerinizin reklamlarınıza veya sosyal medya gönderilerinizdeki bağlantıya tıkladıktan sonra ziyaret ettiği ilk yerdir. Reklamınızda veya sosyal medya gönderinizde ele aldığınız konu hakkında daha fazla bilgi verir ve ürünlerinizin veya hizmetlerinizin neden bir sorun noktasına çözüm olduğunu anlatmak için size yeterli alan sağlarlar.

Markanızı, ürününüzü veya hizmetinizi potansiyel müşterileriniz için en iyi çözüm olarak konumlandırmak için sorun noktalarını anlamalı ve stratejinizi bu noktalar üzerine geliştirmelisiniz. Ayrıca potansiyel müşterilerinizi ve var olan müşterilerinizi önemsediğinizi ve onların hayatlarını daha kolay ve daha iyi hale getirmek için çalıştığınızı göstermelisiniz.

Sonuç

Rekabetin giderek arttığı B2B pazarlarda pain point pazarlama işletmelerin hedef kitleleriyle daha derin bağlantı kurmaları için güçlü bir araç sağlar. B2B şirketler, sorunlu noktaları belirleyip ele alarak potansiyel müşterilerinde yankı uyandıran, alakalı ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturabilir. Dahası, bu müşteri odaklı yaklaşım uzun vadeli müşteri sadakatini teşvik ederek pazarda sürdürülebilir büyüme ve başarı sağlar. Gizli fırsatları ortaya çıkarmak ve B2B müşterilerinizle kalıcı ilişkiler kurmak için pain point pazarlamayı süreçlerinize dahil edebilirsiniz.

Pain Point Pazarlama , B2B şirketleri tarafından hedef kitlelerinin karşılaştığı belirli zorlukları ve acı noktaları anlamak ve ele almak için kullanılan müşteri merkezli bir yaklaşımdır. Yalnızca ürün özelliklerine odaklanmak yerine, potansiyel müşterilerle empati kurarak en acil sorunlarına özel çözümler sunar.

B2B şirketleri sorunlu noktaları kapsamlı araştırma ve analizlerle belirler. Bu, mevcut müşteriler ve potansiyel müşterilerle anketler ve görüşmeler yapmayı, müşteri destek etkileşimlerinden ve web sitesi davranışlarından elde edilen verileri analiz etmeyi ve pazardaki boşlukları ortaya çıkarmak için rakip analizi yapmayı içerir.

Pain Point Pazarlama, B2B şirketlerine aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunar:

 • Belirli ihtiyaçlara hitap ederek müşteri alaka düzeyini ve güvenini artırma.
 • Daha hedefli ve ilgi çekici mesajlar sayesinde daha yüksek dönüşüm oranları.
 • Benzersiz çözümler sergileyerek rekabetçi bir pazarda farklılaşma.
 • Uzun vadeli müşteri sadakati ve tekrarlanan iş oluşturma.
 • Derin müşteri içgörüleri sayesinde veriye dayalı karar verme.

B2B şirketler, hedef kitlelerinin sorunlu noktalarına doğrudan hitap eden içerikler oluşturmalıdır. Buna blog yazıları, teknik incelemeler, vaka çalışmaları, videolar ve potansiyel müşterilerin karşılaştığı zorluklara yönelik eyleme geçirilebilir içgörüler ve çözümler sunan düşünce liderliği içerikleri dahildir.

B2B şirketler mesajlarını kişiselleştirmek için hedef kitlelerini sektörler, roller ve şirket büyüklükleri gibi çeşitli faktörlere göre segmentlere ayırmalıdır. Bu, her bir müşteri segmentinin benzersiz sorunlu noktalarına hitap eden özel mesajlar oluşturmalarına olanak tanıyarak daha ilgi çekici ve alakalı bir iletişim yaratır.

Acı noktalarını anlamak, B2B şirketlerin hedef kitlelerinde yankı uyandıran potansiyel müşteri yaratma çabalarına odaklanmalarını sağlar. Şirketler, potansiyel müşterilerin karşılaştığı belirli zorlukları ele alarak, çözümlerine gerçekten ilgi duyan daha yüksek kaliteli potansiyel müşterileri çekebilir ve bu da daha iyi dönüşüm oranlarıyla sonuçlanır.

Evet, pain point pazarlama satış döngülerini kısaltabilir. B2B şirketler, potansiyel müşterilerin sorunlu noktalarını doğrudan ele alarak ve özel çözümler sunarak potansiyel engelleri ortadan kaldırabilir ve daha hızlı bir karar verme sürecini kolaylaştırarak potansiyel müşterilerin müşteriye dönüşümünü hızlandırabilir.

Pain point pazarlama, B2B şirketlerin müşterilerinin zorluklarını derinlemesine anladıklarını göstererek rakiplerinden ayırır. Şirketler, sundukları tekliflerin sorunlu noktaları nasıl benzersiz bir şekilde ele aldığını göstererek kendilerini sorun çözme uzmanı olarak konumlandırabilir ve pazarda rekabet avantajı elde edebilir.

İlgili Diğer İçerikler
Yazıyı Beğendiniz mi? Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.