Başarılı Bir Pazarlama Stratejisi: K-Pop

Başarılı Bir Pazarlama Stratejisi: K-Pop

Asya Kaplanları

Asya ülkelerinin çoğunun dünyanın en büyük ekonomilerine ve teknolojilerine sahip olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Ancak asıl önemli kısım, yakın zamanda büyük savaşlar ve felaketler yaşayan bu ülkelerin, bu kadar kısa zamanda nasıl dünyanın en büyükleri arasında yer almayı başardığıdır.

Yüksek nüfus oranları, tarıma uygun olmayan coğrafi konumlar, uzaklaştırılan ve baskılanan ırksal farklılıklar gibi birçok engele rağmen sadece ekonomik açıdan gelişmekle kalmayan aynı zamanda kültürlerini bütün dünyaya yayarak “kabul görme” deyiminin kitabını yazan Asya, daha doğrusu Uzak Doğu Asya ülkeleri…

Özellikle Asya Kaplanları olarak bilinen Güney Kore, Singapur, Hong Kong ve Tayvan, yarattıkları büyük ekonomik kalkınma örnekleri ile bütün dünyaya örnek olan bir grafik çiziyorlar.

Ekonomik açıdan yüksek ihracat politikalarının hâkim olduğu ülkeler, en büyük ekonomi destekçisi olan tarımsal gelişimin yerini teknoloji ve finans yatırımları ile doldurarak 1997’de yaşanan Asya Ekonomik Krizi’nin etkilerini başarıyla bertaraf etmişlerdir. Bu başarının en önemli anahtarının yaratılan kritik entelektüel nüfus olduğunu söylemeye bile gerek yok. Toplumsal kalkınma planlarının ilk adımı eğitime yapılan yatırımdır ve Asya Kaplanları da bu ilk adımı atarak titiz bir eğitim sistemiyle yüksek eğitimli bireylerini topluma kazandırmıştır. Birçok uluslararası eğitim olimpiyatında üstün başarı gösteren ülkeler bilim ve teknoloji konusunda dünya liderleri arasındadır.

Pazarlama Stratejisi K Pop Asya Kaplanlari

Han Nehri Mucizesi

Yaklaşık 60 yıl gibi kısa bir sürede gelişmekte olan ülkeler arasından sıyrılarak gelişmiş bir ülkeye dönüşen Güney Kore’nin ekonomik kalkınmada yaratığı bu büyüme Han Nehri Mucizesi olarak anılır. Gerçekten bir mucize midir, yoksa doğru atılan adımların, iyi hesaplanmış yatırımların olağan bir sonucu mudur? Konumuz pazarlama olduğuna göre, bu durumu iyi hesaplanan yatırımların olağan bir sonucu olarak görebiliriz.

Bu mucize süresince her şeyin mükemmel işlediği söylemek doğru olmaz. Bugün hala gerek eğitim düzeni gerekse çalışma şartlarının yoğunluğu Güney Kore’de bir tartışma konusudur. Dünyanın geri kalanından farklı ve çok daha yoğun bir düzenle inşa edilen eğitim sistemi yeterlilik düzeyini artırırken psikolojik olarak yorucu bir sürece işaret eder. Aynı şekilde “özverili” çalışma şartlarının ekonomik yansıması bir ülkenin geleceğini değiştiren faktörlerden biri olurken çalışanların yorucu bir döngüye girmesine neden olabilir.

Pazarlama Stratejisi K Pop Han Nehri Mucizesi

Güney Kore ekonomisi büyük ölçüde “chaebol” olarak adlandırılan aile şirketleri, çok sektörlü holdinglere dayanmaktadır. Samsung, LG ve Hyundai gibi holdingler devlet tarafından desteklenerek üretim gücü ve ekonomik duruş gibi alanlarda sağlam bir alt yapıyla yönetiliyor. Ekonomik olarak dünya dinamiklerinden bağımsız bir güç yakalamak isteyen şirketler evlilik yoluyla ittifaklar kurarak yatırım sermayelerini büyütüyorlar.  Bu durum her ne kadar zengin-fakir arasında büyük bir uçuruma neden olsa da genel olarak ülke ekonomisine sağladığı katkılar yadsınamayacak ölçülerdedir.

Kore Dalgası

2000’lerin ortalarından beri Güney Kore’nin ihracat gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturan eğlence sektörü ekonomik büyümeye de önemli bir katkı sağlamıştır. Diğer ekonomik büyüme sağlayan öğeler gibi eğlence sektörü de devlet yardımlarıyla olası büyüme hızını katlayarak kısa zamanda büyük bir yükseliş elde etmiştir.

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak artan internet kullanımı ve çevrimiçi paylaşım platformları K-Pop ve K-Drama türlerinin yayılmasında önemli bir oynamıştır. Günümüzde global düzeyde büyük bir güç elde eden Güney Kore eğlence piyasası dünya eğlence sektörü için belirleyici bir rol oynamaktadır.

21. yüzyılın en önemli dalgalarından biri olan K-Pop dalgasına yakalanan ülkelerden biri de Türkiye’dir. Kültürel olarak yakın bir duruşa sahip olmanın getirdiği etkinin yanı sıra bir bütünün parçası olma hissinin sağladığı birleştirici güç önemli bir hayran kitlesi oluşturmuştur. Bir topluluğun parçası olma güdüsünü tetikleyen ve insanların birlikte hareket etmelerini sağlayan “fandom” (hayran topluluğu) olgusu da yine K-Pop ile gelişen ve yayılan bir kavram olmuştur.

Pazarlama Stratejisi K Pop Kore Dalgasi

K-Pop hayranları bir veya birkaç fandoma üye olarak hayran oldukları gruba dair etkinlikleri ve haberleri takip edebiliyor ve idolleri için kendileri etkinlik düzenleyebiliyorlar.

Uğruna global düzeyde etkinlikler düzenlenen, binlerce km öteden albümleri sipariş edilen, sadece bir gece konserlerine gidebilmek için servet harcanan, gecelerce ücretsiz çeviri yapılarak röportajları ve videoları farklı dillere çevrilen ve birbirini hiç tanımayan insanları bir araya getirerek arkadaş olmalarını sağlayan bu idoller kimlerdir?

Biraz duygusal açıdan yaklaşmak gerekirse, çoğunlukla insan oldukları unutulan ve yoğun bir çalışma hayatına sahip olan K-Pop idolleri aynı zamanda toplumsal bir simge olarak yansıtıldıkları için oldukça disiplinli bir hayat yaşamak zorundalar. Hareketleri neredeyse hiçbir zaman bireysel algılanmaz ve destek veren devlet dahil olmak üzere toplumun her kademesinde yargılanabilirler.

Pazarlama açısından yaklaşırsak ise yukarıda sayılan ve yer yer baskıya dönüşen bütün öğeler haklı birer dokunuşa dönüşüyor. Bir hizmet sunuyorsunuz ve bu hizmetin en iyi şekilde arz edilmesi gerekiyor. En ufak bir hata bile düşen bir satış grafiğine neden oluyor. Bu nedenle sunduğunuz hizmetin ana öğesi olan idoller için mükemmel görünen ve mümkün olduğu kadar gizli kalan bir hayat ön görüyorsunuz. “İnsanlar metalaştırılmamalı” gibi bir idealden söz etmediğimiz sürece K-Pop, Güney Kore ekonomisine diğer bütün ihracat kalemlerinden çok daha fazla fayda getiren ve turizm gibi diğer ekonomik kazançların canlandırılmasını sağlayan oldukça önemli bir yatırımdır.

Pazarlama Stratejisi K Pop Sektorel Etkilesim

Sektörel Etkileşim

Gerek devlet desteği gerekse doğru pazarlama stratejileri sayesinde piyasayı elinde tutan bir güce dönüşen K-Pop aynı zamanda Güney Kore’deki diğer sektörlerin büyümesine de katkıda bulunmuştur. K-Pop etkinliklerinin ülkeye sağladığı marka değeri sayesinde turizm, giyim, kozmetik ve teknoloji gibi sektörlerin ihracatında da önemli oranlarda artış sağlanmıştır.

Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleriyle dünya çapında Kore Kültür Merkezleri açılarak ön görülen tanıtım faaliyetleri etkin olarak sürdürülmektedir. Daha önce Güney Kore Büyükelçiliği vesilesiyle ülkemizde de gerçekleştirilen Kore Müzik Festivali, dans yarışmaları ve Kore Günü gibi etkinlikler hem kültürün tanıtılmasını hem de marka bilinirliği olarak adlandırdığımız pazarlama çalışmalarını kapsar.

K-Pop’un getirdiği ekonomik faydanın yanı sıra diplomatik olarak da Güney Kore’nin önemli bir gücü haline gelmiştir. Geleneksel diplomasi trafiğinin dışında, güncel ve naif bir iletişim yolu olarak kullanılan K-Pop, diplomasinin katı adabını kitle iletişim çağının pratik ve faydacı yaklaşımıyla birleştiriyor. En büyük diplomasi faaliyetlerine Asya Müzik Ödülleri (MAMA) örnek gösterilebilir. Güney Kore’nin yapımcılığını üstlendiği MAMA, farklı Asya ülkelerinde düzenlenerek K-Pop ve Güney Kore tanıtımında önemli bir rol oynamaktadır.

Son Söz

Kendimizi sevmeyi öğrendik, şimdi seni ‘kendin hakkında konuşmaya’ çağırıyorum.” demiş üstat. K-Pop uzun zaman önce, Güney Kore hükümetinin desteklediği bir pazarlama stratejisi olmaktan çok daha fazlası olduğunu kanıtladı. Ancak paylaşılmaya çalışılan şey bir duyguysa bile yolunun bazı stratejik duraklardan geçtiği açıktır. Kendiniz hakkında konuşmak isteseniz bile dinleyici edinmeniz için kendinizi tanıtmanız ve hedeflediğiniz kitlelerce bilinmeniz kritik bir öneme sahiptir.

Pazarlama Stratejisi K Pop
İlgili Diğer İçerikler
Yazıyı Beğendiniz mi? Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.