Yapay Zekâ Pazarlaması Nedir?

Yapay Zekâ Pazarlaması Nedir?

Yapay zekâ pazarlaması, müşteri yolculuğunu iyileştirmek için makine öğrenimi ve big data gibi araçlarla çevrimiçi veya çevrimdışı kaynaklardan gelen müşteri verilerini kullanan bir yaklaşımdır. Şirketler, doğru zamanda doğru kanal aracılığıyla sunulan belirli içeriklerle belirli kullanıcıları hedefleyebilir.

Yapay Zekâ (AI) Nedir?

İnsanların bilgiye ve bilime erişimini, özellikle bilgisayar teknolojisi kullanımıyla hızla ve geniş çapta sağlayan Bilgi Çağı, bugün hala güçlenerek devam ediyor. Dijital Çağ, Yeni Medya ya da Bilgisayar Çağı olarak adlandırılan bilgi çağı, sadece bilgiye erişimi kolaylaştırmıyor aynı zamanda bilginin kontrolünü de beraberinde getiriyor.

Teknolojinin gelişimiyle birlikte bilginin kontrolü de el değiştirmeye başlıyor. İnsanlar zaman yolculuğu, uçan arabalar ve androidler bekleyedursun her geçen gün gelişen teknoloji yeni kavramlar ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Yapay-Zeka-Pazarlama

Bilgi çağında, feodalizmden sonra olduğu gibi felsefe öğretmiyorsunuz. Onu icra ediyorsunuz. Aristoteles bugün yaşasaydı bir talk show programı yapardı.

Timothy Francis Leary

Teknoloji endüstrisinin yıllar içinde çeşitli inovasyonlar getirdiği yadsınamaz. Bu inovasyonlardan biri ve uzun zamandır bekleneni de şüphesiz Yapay Zekâ (Artificial Intelligent). Peki nedir bu yapay zekâ?

Yapay zekâ (Articifial Intelligence), 1955 yılında “akıllı makineler yapma bilimi ve mühendisliği” tanımıyla John McCarthy tarafından ortaya atıldı. Yapay zekâ (AI), insanlar gibi düşünmeye ve insan hareketlerini taklit etmeye programlanmış makinelerde insan zekasının simülasyonu olarak tanımlanır. Yapay zekâ ve robotlar çok farklı amaçlara hizmet etse de insanlar genellikle bu iki kavramı karıştırır. İki kavram arasındaki en önemli farkı kısaca açıklarsak; Robotlar insanlar tarafından belli görevleri yerine getirmek için programlanmışken yapay zekâ (AI), kendi kendine karar verir ve akıl yürütür. İnsan zekasının gerçek zekâ olduğu kabul edilir. İnsan, makinelerin yaratıcısıdır ve onlara karar verme yeteneği verir.

Yapay Zekâ (AI) Pazarlama Nedir?

Yapay-Zeka-Marketing

Yapay zekâ pazarlaması, yapılan çabaların pazarlama etkisini optimize etmek için veri analizi ve değerlendirmesine dayalı pazarlama stratejilerine karar vermek için makinelerin kullanılması anlamına gelir.

Yakın geçmişte sadece film ve dizilerde gördüğümüz birçok teknolojik yenilik hayatlarımızda hızla yer almaya başlasa da çoğuyla etkileşime girdiğimizi bile fark etmiyoruz. Günlük hayatımızda artık hemen her platformda karşılaştığımız yapay zekâ (AI) bunlardan biridir. Hubspot’un yaptığı bir araştırmaya göre 1,400 tüketicinin %63’ü günlük hayatında sıkça yapay zekayı kullandığının farkında değil.

 

Günümüzde birçok endüstri yapay zekayı departmanlarındaki iş yükünü azaltıp verimliliği artırmak amacıyla kullanıyor. Dijital dönüşüm ile değişim sürecinde akıllı teknoloji çözümleri ekonomiden eğlence sektörüne kadar hemen her sektör ve alan tarafından tercih ediliyor. Pazarlama ise akıllı teknoloji çözümlerini işlerine entegre ederek yapay zekadan en çok yarar sağlayan sektörlerin başında geliyor.

Teknolojinin gelişimiyle birlikte tüketici alışkanlıkları da hızla değişiyor. Bu değişime ayak uydurmak isteyen pazarlama sektörü de müşteri ihtiyaç ve hedef kitle analizleri için yapay zekadan yararlanıyor. Yapay zekâ (AI), topladığı veri ve analizleri sayesinde şirketlerin hedef kitleye hitap eden çözümler üretmelerine olanak tanıyıp verimi artırıyor. Analiz ettiği müşteri verileri ve profillerini kullanarak müşteriyle etkileşimini en iyi şekilde öğreniyor ve maksimum verim ile müşteri memnuniyetini sağlıyor. Bunu, hızın güç olduğu pazarlamada, düşünme ve karar verme yeteneği sayesinde pazarlama ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duymadan otomatik bir şekilde yapıyor.

Yapay zekâ (AI), şirketlerin süreçlerini optimize ve hızlı hale getirmeye yardımcı olurken ekiplere de analitik düşünmek ve uzun vadeli planlamalar yapmak için olanak sağlıyor. Günümüzde pazarlama sektörü, ekiplerini güçlendirmek ya da daha az insan gücü gerektiren daha stratejik görevleri gerçekleştirmek için yapay zekadan faydalanıyor.

Veri analizi, içerik oluşturma, yapay zekâ pazar araştırması, medya satın alma, doğal dil işleme ve daha fazlası gibi özelliklerle pazarlamacılar birçok önemsiz görevi yapay zekâ ile otomatikleştirebilir. Bu, süreçleri standartlaştırmalarına, hataları ve insan müdahalesini azaltmalarına ve taktik ve stratejik karar verme için zaman kazanmalarına yardımcı olur.

Pazarlamada Yapay Zekâ (AI) Bileşenleri Nelerdir?

Makine öğrenimi (machine learning), big data ve analitik yapay zekanın en önemli bileşenleridir. Bu bileşenlerden elde edilen içgörülerle desteklenen yapay zekâ platformları, pazarlamacıların hedef kitleyle iletişimini güçlendirirken gelecekte uygulanacak stratejileri eyleme dönüştürmek için çözümler oluşturur.

Yapay zeka platformları ve müşteri verileri, pazarlamacıların müşteri davranışlarını ve beklentilerini en iyi şekilde anlayıp tahmin etmelerine yardımcı olur. Yapay zekâ sayesinde mükemmel bir müşteri yolculuğu elde eden pazarlamacılar geleceğe daha çok odaklanabiliyor.

Makine Öğrenimi (Machine Learning)

Yapay zekâ (AI) tarafından yönlendirilen makine öğrenimi, verileri analiz edebilen ve deneyim yoluyla otomatik olarak iyileştirilebilen bilgisayar algoritmalarını içerir. Makine öğrenimi özellikli cihazlar, yeni verileri ilgili önceki veriler ışığında inceler. Bu sayede geçmişte neyin işe yarayıp neyin yaramadığına dayalı olarak karar verebilme gerçekleşir.

Makine öğrenimi analizleme özelliğiyle birçok pazarlama kanalında kullanılan ve gittikçe yaygınlaşan bir sistemdir.

Makine-Ogrenimi

Big Data ve Analitik

Dijital medyanın ortaya çıkışıyla pazarlama sektöründe oluşan veri analizi karmaşıklığının otomatikleştirilmesi için yapay zekâ pazarlamasında big data stratejisi tercih ediliyor. Hızın güç olduğu pazarlama sektöründe big data, veri hacminin ve hızının sürekli arttırdığı durumlar için fayda sağlar. Devamlı değişen trendlere ayak uydurmak için tercih edilen big data, pazarlama çabalarının etkisini doğru anlama ve yönetme sürecinde destek olur.

Yapay Zekâ Platform Çözümleri

Yapay zekâ destekli çözümler, toplanan geniş miktarlarda verileri yönetmek için merkezi platformlar sağlayarak pazarlamacılara yardımcı olur. Bu platformlar, hedef kitlelere içgörülü pazarlama zekâsı sağlama yeteneğiyle veriye dayalı karar verme gerçekleştirir. Bu doğrultuda pazarlamacılara, müşterinin belirli bir pazarlama çabasına ne kadar açık olduğunu anlamaları konusunda yardımcı olabilir.

Yapay Zekâ, Pazarlamada Nasıl Kullanılır?

Yapay-Zeka-Pazarlama

Pazarlama kampanyaları ve operasyonlarında yapay zekayla fayda sağlamak için kapsamlı bir planlama ile başlamak en uygun adım olacaktır. Bu sayede yapay zekâ, pazarlama ekiplerinin çabalarını azaltarak en kısa sürede ve yüksek değerde verim elde edilmesini sağlar.

Pazarlama kampanyaları ya da operasyonlarda bir yapay zekâ aracı kullanmaya başlamadan önce dikkat edilmesi gereken birkaç unsur vardır.

Hedefleme

Pazarlama hedefleri ve analitiği oluşturmak pazarlamada önemli bir temeldir. Yapay zekanın güçlendirebileceği kampanyalar belirlemek ve bu kampanyaların başarılarını anlamayı sağlamak için segmentasyon ve anahtar performans göstergeleri (KPI) oluşturun. Bu sayede müşteri deneyimini iyileştirmek gibi niteliksel hedeflerinize ulaşımınız kolaylaşır.

Veri Gizliliği Standartları (Sata Privacy Standards)
Gizlilik standartları ile uyumluluğu ve tüketicinin güvenini koruduğunuzdan emin olun. Kullandığınız yapay zekâ platformunun kişiselleştirmeleriniz ve veri kullanımı standartlarınız için uygun olduğundan emin olun.
Veri Miktarı ve Kaynakları (Data Quantity and Sources)

Yapay zekâ pazarlamasında ilk adım olarak elinizde yüksek miktarda veri bulundurmanız gerekir. Pazarlama kampanyalarından, web sitesi verilerinden ve kuruluşun CRM’sinden sağlanan veriler ile yapay zekâ aracınızı etkileyecek faktörler konusunda özelleştirin. Bu faktörler müşteri tercihleri, dış eğilimler ve kampanya başarıları olabilir.

Veri Bilimi Yeteneği (Data Science Talent)
Çoğu kuruluş pazarlama bünyesinde yapay zekâ (AI) programlarını eğitmek ve süreci yönetmek için gerekli olan veri bilimi ve yapay zekâ uzmanına sahip değildir. Yüksek miktarda verilerle çalışmak ve içgörüler elde etmek için kuruluşunuz bünyesinde uzman bir ekip kurabilir ya da üçüncü taraf kuruluşlarla çalışabilirsiniz.
Veri Kalitesinin Korunması (Maintain Data Quality)

Yapay zekâ ile makine öğrenimi programları veri analizi ve karar almada ancak veriler hatalı değilse başarılıdır. Bu anlamda yapay zekâ pazarlamasına başlamadan önce ve tüm süreç boyunca verilerin hatasız ve temiz olduğundan emin olmanız gerekir.

Tüm bu unsurlar ışığında yapay zekâ (AI) pazarlama, düşük risk, yüksek hız, marka gelirinde artış ve daha fazla müşteri memnuniyeti gibi daha birçok fayda sağlar.

Yapay Zekâ Pazarlama Örnekleri

Yapay zekâ pazarlaması sağlık, devlet, perakende, finans ve eğlence gibi birçok endüstride kullanılmaktadır. Özellikle dijital medya ile etkileşimde olduğumuz her an farkında olmasak da her gün bu pazarlamalara maruz kalıyoruz.

Bu pazarlamalar sadece kuruluşlara değil dijital medya ile etkileşimde olan bireylere de birçok fayda sağlıyor. Bunlardan bazıları aşağıdakiler gibi karşımıza çıkıyor:

Yapay Zeka Pazarlama 2

1. Chatbots

Chatbot
Yapay zekâ aracılığıyla gelişen doğal dil (natural language), yemek siparişi ve finans hizmetleri uygulamaları gibi müşteri hizmetleri temsilcilerini kullanan platformlarda karşımıza çıkıyor. Verilerin işlenmesiyle kişiselleştirilmiş sonuçlar sunan yapay zekâ ile chatbotlar her zaman olmasa da genellikle anında ve doğru cevaplar veriyor. Bu sayede tüketici için yararlı olurken müşteri temsilcilerine de daha karmaşık işlemler yürütmek için alan sağlıyor.

2. Medya Satın Almaları

Sosyal medyada gezinirken birden önceki gün arkadaşınıza bahsettiğiniz ürünle alakalı reklam gördüğünüz oldu mu?

Yapay zeka, müşterilerin ilgi alanlarına ve geçmiş davranışlarına göre kişiselleştirilmiş içerik ve öneriler sunabilir. Kişiselleştirilmiş içerik oluşturmanın ilk adımı, kullanıcılar hakkında veri toplamak ve bu verileri analiz etmektir. Bu veriler, kullanıcının demografik bilgileri, geçmiş etkileşimleri, tercihleri, tarama geçmişi, satın alma geçmişi ve daha fazlasını içerebilir.

Yapay zekâ platformları hedef kitlenin ilgi alanları, konumu, satın alma geçmişi gibi verileri analiz ederek ilgili reklamları tüketicinin karşısına çıkarır. Kullanıcının siteyi veya uygulamayı gezinirken, yapay zeka anlık olarak içeriği kişiselleştirebilir. Örneğin, bir kullanıcı bir e-ticaret sitesinde gezinirken, yapay zeka kullanıcının tıkladığı ürünleri veya arama terimlerini analiz ederek benzer ürünleri önerir.

Google arama verileri, ziyaret ettiğiniz siteler ve izlediğiniz videolar gibi birçok platformdan elde edilen verileriniz analiz edilip kişiselleştirilmiş reklamlarla etkileşime geçmenizi sağlar.

Medya-Satin-Alma

3. İlgi Alanına Hitap Etmek

Yapay-Zeka-Persona

Her tüketici benzersiz olduğundan kendisine özel mesajlara yanıt verir. Makine öğrenimi ve yapay zekâ, tüketici hareket ve tepkilerini izler ve bir kullanıcı profili oluşturur. Bu sayede pazarlama ekipleri kullanıcılara özelleştirilmiş bildirimler sunar.

Örneğin, Netflix’te daha önce 3 romantik türde film izlediğinizi varsayalım. İzleyeceğiniz bir sonraki filmi ararken Netflix algoritması geçmiş verilerinizi işler ve romantik film sevdiğiniz sonucuna varır. Bu doğrultuda algoritma, türü dram olan bir filmin romantik mesaj içerikli bir afişini seçerek size bu filmi önerir.

4. Ayrıntılı Kişiselleştirme

Günümüz tüketicileri artık kişiselleştirilmiş deneyimler beklerken uygulamalar da bu beklentileri karşılayan deneyimler sunuyor. Yapay zekâ tüketicinin hareketleri aracılığıyla tercihlerini ayrıntılı bir şekilde analiz ederek her kullanıcının benzersiz zevklerine hitap eden deneyimler oluşturmasını sağlıyor.

Örneğin, yapay zekâ kullanan Spotify, kullanıcının geçmişte ne dinlediğine, hangi müzik türlerini daha çok tercih ettiğine ya da hangi trend şarkı hakkında konuşulduğu doğrultusunda kullanıcılarına özel çalma listeleri oluşturur. Bu yapay zekâ pazarlaması ise Spotify’ın müşteri deneyimini vurgulamasını ve diğer müzik uygulamalarından daha çok tercih edilmesini sağlıyor.

Yapay-Zeka-Kisisellestirme
Yapay zekâ, pazarlama alanında henüz yeni olsa da gittikçe popülerleşiyor. Gartner’a göre, pazarlama içgörülerinden sorumlu olanlar, bu değişen pazarlama ortamında artık eskisi kadar rekabetçi olmayacaklar. Gartner tarafından ankete katılanların çoğu, pazarlama stratejilerinde yapay zekâ çözümleri kullanıyor veya kullanmayı planlıyor. Sadece yüzde 13’ü önümüzdeki üç yıl içinde kullanmayı düşünmüyor.
İlgili Diğer İçerikler
Yazıyı Beğendiniz mi? Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.