İş Stratejilerinde Güçlü Bir Araç: Pareto Analizi

İş Stratejilerinde Güçlü Bir Araç: Pareto Analizi

Pareto analizi, bir sorunun nedenlerini veya etkilerini önem sırasına göre sıralamak için kullanılan bir istatistiksel tekniktir. Bu teknik, İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto’nun 19. yüzyılda yaptığı gözlemlere dayanmaktadır. Pareto, İtalya’daki gelir dağılımının eşit olmadığını ve toplam gelirin %80’inin nüfusun sadece %20’sine ait olduğunu fark etmiştir. Bu gözlem, “80/20 kuralı” olarak bilinir ve birçok farklı alanda geçerli olduğu gözlemlenmiştir.

Pareto analizi, bir sorunun nedenlerini veya etkilerini belirlemek, önceliklendirmek ve çözmek için kullanılabilir.

Temel prensibi, birçok durumda küçük bir miktarın büyük bir etkiye neden olduğunu ifade eden 80/20 kuralına dayanır. Yani, genellikle bir işletmenin gelirinin yüzde 80’si, müşterilerinin yüzde 20’sinden gelir. Bu analiz, işletmelerin en önemli konulara odaklanmalarını sağlayarak etkili kararlar almalarına yardımcı olur.

Pareto Analizi Teoride Nasıl Uygulanır?

 1. Sorunu tanımlayın.
 2. Sorunu oluşturan nedenleri listeleyin.
 3. Nedenlerin sıklığını ve önemini belirleyin.
 4. Nedenleri önem sırasına göre sıralayın.
 5. Önem sırasına göre en üstteki nedenleri ele alarak süreçleri iyileştirin.

Pareto Analizi Nasıl Yapılır?

 1. Veri Toplama: Pareto Analizi için ilk adım, işletme verilerini toplamaktır. Gelir, müşteri memnuniyeti, ürün satışları gibi anahtar performans göstergeleri analiz edilir.
 2. Verileri Sıralama: Toplanan veriler, en büyük etkiye sahip olanlardan en küçük etkiye sahip olanlara doğru sıralanır.
 3. Pareto İlkesi Uygulama: Sıralanan veriler, 80/20 kuralına göre incelenir. Hangi faktörlerin yüzde 20’nin içinde olduğu belirlenir.
 4. Odaklanma ve İyileştirme: Pareto Analizi sonuçlarına dayanarak, işletme yönetimi öncelikli olarak en etkili alanlara odaklanır. Bu alanlarda iyileştirmeler yapılır.

Pareto Analizi’nin Avantajları ve Dezavantajları

Avantajlar

 
 1. Etkili Kaynak Kullanımı: Şirketler, kaynaklarını en etkili şekilde kullanarak verimliliği artırabilir.
 2. Stratejik Planlama: Pareto Analizi, stratejik planlama süreçlerinde şirketlere odaklanmaları gereken alanları netleştirir.
 3. Karar Alma Süreçlerinde İyileşme: Şirket yönetimi, Pareto Analizi sonuçlarına dayanarak daha bilinçli ve etkili kararlar alabilir.

Dezavantajlar

 
 1. Genelleme Riski: 80/20 kuralının genelleme yapma eğiliminde olması, her durumun bu oranı takip etmediği anlamına gelir. Her sektör ve işletme farklıdır ve bazen önemli faktörlerin oranları farklılık gösterebilir.
 2. Değişkenlik: Pareto Analizi, belirli bir anlık durumu değerlendirir ve değişkenlikleri dikkate almaz. İş dünyasında sürekli değişen dinamiklere sahip olduğumuzda, analizin bir süre sonra geçerliliğini kaybetme riski vardır.
 3. Detaylara Dalma Eksikliği: Analiz, genel bir bakış sunar ve detaylı bir incelemeyi ihmal edebilir. Bazı durumlarda, analizin sonuçları, daha kapsamlı bir anlayış için detaylı bir inceleme gerektirebilir.
 4. İlgili Faktörleri Göz Ardı Etme: Pareto Analizi, belirli faktörlere odaklanarak diğer önemli etkenleri göz ardı edebilir. Bu durum şirketlerin diğer potansiyel sorunları veya fırsatları gözden kaçırmalarına neden olabilir.
 5. Duygusal ve Sosyal Faktörleri İhmal: Analiz genellikle nicel verilere dayandığından, duygusal ve sosyal faktörleri ihmal edebilir. Müşteri memnuniyeti gibi konularda duygusal faktörlerin etkisi göz ardı edilebilir.
 6. Geçmişe Odaklılık: Pareto Analizi, genellikle geçmiş verilere dayanır. Geçmişin geleceği yeterince iyi bir şekilde yansıtmaması riski vardır.
 7. Yönetim Sürecini Karmaşıklaştırma Riski: Pareto Analizi, yönetim sürecini karmaşıklaştırabilir ve analiz sonuçlarına dayalı olarak alınan kararlar, iş süreçlerini gereksiz yere karmaşık hale getirebilir.

Sonuç olarak, Pareto analizi, bir sorunun nedenlerini veya etkilerini belirlemek ve bunlara odaklanarak sorunu çözmek için etkili bir yöntemdir. Bu teknik, sınırlı kaynakları verimli bir şekilde kullanmak için kullanılabilir.

İlgili Diğer İçerikler
Yazıyı Beğendiniz mi? Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.